SCORER

RAW SCORE

IQ COUNTRY
Stefano Pierazzoli 38 184,8 ITA  
Esko Kellio 37 182,1 FIN  
Kenneth E. Ferrell 34 174 USA 
Kenneth E. Ferrell 34 174 USA 
David Smith 34 174 USA 
Nicolo Pezzuti 32 168,6 ITA  
Giuseppe Di Nunzio 30 163,2 ITA 
Domagoj Kutle 30 163,2 CRO 
Rob Matson 30 163,2 USA 
Konstantinos Ntalachanis 30 163,2 GRE 
Andrew Aus 28 157,8 UK  
James Gordon 27 155,1 USA